Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız,toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel ögesidir.Türk kadını her daim toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendirerek aile birliğinin,özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur.
        Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir.Hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmek yalnızca kadınlarımızın değil tüm toplumun sorumluluğudur.
        Kadınların güven içinde, hak ve adalet ilkeleri temelinde yaşamın her alanında eşit bireyler olarak yaşamaları hiç kuşku yok ki en önemli ortak dileğimizdir.Onların hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarı ve mutluluğunun ilk şartıdır.
        Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, yürekleri sürekli sevgi dolu tüm kadınlarımıza saygılarımı sunarım.