2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI
İlçemizde 08.01.2018 tarihinde Eşme Kültür Merkezinde 10.00-11.00 saatleri arasında ;
GEKOP: Gelişen KOBİ Mali Destek Programı’nın kısaltması olup bu program için yapılacak toplantıda
hedef kitle KOBİ statüsündeki işletmelerin temsilcileri katılabilir.
11.30 -12.30 saatleri arasında da ;
ÇEDEP: Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’nın kısaltması olup bu program için yapılacak
toplantıda hedef kitle kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların temsilcileridir.
Toplantılar ücretsiz olup mali destek programlarına proje sunmayı öngören herkesin katılımına açıktır.
Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek
limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü
yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.